Ταλαντεμένος πολυ λεπίδες εργαλείων

ταλαντεμένος λεπίδες εργαλείων, ταλαντεμένος λεπίδες πριονιών, Πολυ λεπίδες εργαλείων.