Τέμνουσες λεπίδες ασφάλτου

Τέμνουσα λεπίδα ασφάλτου, Λεπίδα κοπτών ασφάλτου, Λεπίδα διαμαντιών ασφάλτου.