κομμάτια τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών

Κομμάτι τρυπανιών ακρών διαμαντιών, Κομμάτι πυρήνων διαμαντιών, Συγκεκριμένο κομμάτι τρυπανιών πυρήνων.