συγκεκριμένες λεπίδες πριονιών διαμαντιών

Συγκεκριμένη λεπίδα διαμαντιών, Η εγκύκλιος είδε τη συγκεκριμένη λεπίδα, Συγκεκριμένη κυκλική λεπίδα πριονιών.