Λεπίδες πριονιών πατωμάτων

Συγκεκριμένο πριόνι πατωμάτων, diamond κυκλική λεπίδας, Πριόνι συγκεκριμένων δρόμων.