Λεπίδες διαμαντιών σημείου πιετών

Ρωγμή που χαράζει τη λεπίδα, Λεπίδα σημείου πιετών διαμαντιών, Λεπίδα σημείου πιετών.