Λεπίδα πριονιών κεραμιδιών

Τέμνοντα εργαλεία κεραμιδιών, Λεπίδα πριονιών κεραμιδιών διαμαντιών, Τέμνουσα λεπίδα κεραμικών κεραμιδιών.