Λεπίδες πριονιών κεραμικών κεραμιδιών

Τέμνουσα λεπίδα κεραμικών κεραμιδιών, Λεπίδα πριονιών κεραμιδιών διαμαντιών, Τέμνοντα εργαλεία κεραμιδιών.